Dodatkowe technologie

auxiliares

Dodatkowe technologie

W wielu przypadkach nasi klienci oczekują detali które wymuszają zastosowanie kilku  technologii. Takie komponenty bardzo często wymagają dodatkowych operacji, na które składają się najczęściej:

- dodatkowa obróbka plastyczna; niemożliwa do wykonania w trakcie "pierwotnego" tłoczenia ze względu np: na złożoność kształtu, geometrii detalu. W takim wypadku możemy zastosować dodatkowe tłoczenie manualne.

- szlifowanie powierzchni lub gwintowanie otworów.

- obróbka cieplna, powłoki antykorozyjne, malowanie KTL.

-  dodatkowe operacje w narzędziu "in tool" ; pozwalające na automatyczny montaż (np: śrub) lub gwintowanie otworów w trakcie tłoczenia na prasach automatycznych, z wykorzystaniem specjalistycznych podajników CNC.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zależy Nam na kompleksowej ofercie, jesteśmy w stanie wdrożyć wszystkie powyższe technologie we własnym zakresie lub z wykorzystaniem najlepszych, sprawdzonych poddostawców.

Odnośnie naszego parku maszynowego, naszym celem jest samowystarczalność; zwłaszcza w przypadku dużych projektów, których roczny volumen skłania do zainwestowania dodatkowych środków finansowych w kolejne "komórki produkcyjne"". Mamy olbrzymie doświadczenie w projektowaniu tego typu dodatkowych, zautomatyzowanych linii. Biorąc pod uwagę Nasz "know -how" oraz współpracę z najlepszymi dostawcami na rynku, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie uruchomić dodatkowe procesy będące uzupełnieniem naszej standardowej produkcji.

Mogą to być następujące, automatyczne lub pół-automatyczne:

- stanowiska spawalnicze,

- operacje nitowania,

- obróbka mechaniczna detali np: gwintowanie otworów,

- komórki zrobotyzowane wspomagające tłoczenie manualne.

W wielu przypadkach, z uwagi na wymagania klienta, "komórki" te zintegrowane są ze 100% kontrolą jakości.