TROCHĘ HISTORII

TROCHĘ HISTORII

W miarę umacniania się przemysłu motoryzacyjnego w Hiszpanii Kraj Basków stał się pionierem w rozwoju małych firm pomocniczych zajmujących się tłoczeniem i wykrawaniem metali. Bohaterami naszej historii są dwie z tych firm : Azpiaran SL i Estampaciones Generales SA (ESGESA). Pod koniec XX i na początku XXI wieku obie firmy rozwijały się i przekształcały korzystając z pomyślnej koniunktury gospodarczej i koncentrując się na tłoczeniu komponentów zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego jak i AGD. Obie firmy przeprowadziły się do nowych, większych i nowocześniejszych zakładów. Jednocześnie Esgesa rozpoczęła rozwój nowej, wysoce wyspecjalizowanej technologii wykrawania precyzyjnego – fine blanking.

LATA 2006 -2008

Pomysł utworzenia Grupy Azpiaran narodził się pod koniec 2006 roku, kiedy to dwaj starzy przyjaciele, Alex Ormaechevarria i Manuel Garcia-Iturri, nabyli firmę Azpiaran SL w Zaldibar od rodziny Azpitarte. Zaledwie dwa lata później pojawiła się okazja przejęcia firmy Esgesa SA, noszącej wtedy nazwę Azpiaran Berriz, co stanowiło ważny krok w rozwoju firmy. Łączne obroty firmy wzrosły do około 20 mln euro, a jej personel liczył prawie 90 osób. Fabryki przeorganizowały się, aby zoptymalizować swoją działalność. Esgesa skoncentrowała się na tłoczeniu progresywnym od 400 do 800 ton oraz wykrawaniu precyzyjnym, natomiast Azpiaran na tłoczeniu progresywnym od 40 do 400 ton, w szczególności dla branży AGD.

Pomimo kryzysu Grupa nie zrezygnowała z planów rozwoju. Po pierwsze, poprzez pozyskiwanie nowych klientów, ale także poprzez przejmowanie innych konkurencyjnych firm oraz zdobywanie nowych pozycji w strategicznych enklawach na rynkach międzynarodowych. W tym okresie Grupa przejęła dwie małe firmy hiszpańskie: Introes i Ucar Estampación, a we Wrocławiu (Polska) powstała fabryka Azpiaran Polska. Grupa inwestowała również w nowe, doskonalsze maszyny do wykrawania precyzyjnego (prasa Feintool HFA 400 i stopniowa przebudowa pras Feintool GPK 160), w ramach rozwoju technologii, którą uważa za strategiczną dla swoich interesów.

LATA 2009 -2011

LATA 2012 -2014

Powstaje Azpiaran Tools (Narzędziownia Azpiaran) umożliwiająca projektowanie i kontrolę własnych matryc. W Polsce podpisano umowę z firmą Doga Metal Parts, należącą do Grupy Doga, na mocy której firma ta, w zamian za udostępnienie swych klientów i sprzętu, została 35% udziałowcem polskiego oddziału. Zmieniono też wtedy nazwę firmy na Azpiaran Doga Polska.
W Hiszpanii grupa nadal wzmacniała swoją pozycję poprzez przejęcie kolejnej firmy, o nazwie Intxorta, która została wchłonięta przez dwa pozostałe zakłady funkcjonujące w tym kraju.

Po długim kryzysie koniunktura gospodarcza zaczęła się poprawiać. Grupa opracowała nowy plan strategiczny, koncentrując się na rozwoju zróżnicowanych technologii, zapewniających większą wartość dodaną. W ramach tych działań dokonano pierwszej inwestycji w obszarze wykrawania precyzyjnego, nabywając maszynę Feintool HFA630 i dając w ten sposób impuls do rozwoju tej technologii. Firma zainwestowała również w nową prasę typu Transfer oraz opracowała nowe referencje dla pras typu Bihler. Ponadto zakupiono dwie nowe prasy Link-drive o nacisku 400 i 630 ton.

LATA 2015 -2018

LATA 2019 -2021

Rok 2019 był przełomowy w rozwoju Grupy Azpiaran. W kwietniu podpisano umowę z grupą Doga, na mocy której udziały firmy Azpiaran Polska powróciły w całości do grupy Azpiaran. Natomiast w grudniu dokonano zakupu Grupy IDESA, konkurencyjnej grupy posiadającej zakłady w Hiszpanii i Meksyku. Obroty Grupy wyniosły 50 mln euro, a zatrudnienie 250 osób. Najważniejsi klienci pozytywnie ocenili międzynarodową ekspansję grupy w Europie (Hiszpania i Polska) oraz w Ameryce (Meksyk).